Výběr podle značky:

Doporučujeme

Luxusní pánská peněženka Valentini se zápinkou - sleva 290Kč

Luxusní pánská peněženka Valentini se zápinkou  - sleva 290Kč

Luxusní pánská peněženka Valentini se zápinkou - rozměry 13.5 x 10 cm. Uvnitř: kapsa na bankovky se separací, 1 oddělení s folií na doklady, 9 oddělení na plat. karty, v oddělení na bankovky zip.

390,- Kč Detail

18.1.2019
Dovolena
Od 18.1. do 27.1. nebudou objednávky vyřizovány - dostupnost a datum odeslání potvrdíme telefonicky po 27.1.

30. ledna 2018
Výprodej kabelek
Postupně přidáváme do výprodeje kabelky, slevy až 70% (např. W.Valentino kožená ceny od 1990Kč), manikúry Solingen, peněženky W. Valentino a další. Hledejte v názvech - výprodej

28. února 2017
Zrušena platba v hotovosti.
Od 1.3.2017 není možná platba v hotovosti, vyzvednutí zdarma je možné po platbě předem na účet.

Smluvní podmínky

 

 NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD

Nákupní řád

 Zákazník se před započetím nákupu seznámí se s tímto nákupním řádem, dodacími a reklamačními podmínkami. (Cena za zboží je uvedena včetně DPH.)

Objednávka a uzavření smlouvy:

 Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.kabelky.nabizi.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Informujeme zákazníka, že jeho osobní údaje jsou nevyhnutelné k tomu, abychom s ním mohli uzavřít smlouvu, a v případě, že nám osobní údaje (jméno, příjmení, adresa dodání atd.) neposkytne, nemůžeme s ním uzavřít smlouvu. Osobní údaje uchováváme po dobu 5 let pouze pro případné spory nebo reklamace a nevyužíváme je pro marketingové účely.

Kupní smlouva při nákupu v e-shopu se uzavírá okamžikem odeslání objednávky. Toto neplatí při vyprodání zásob

Dopravní podmínky v ČR: Dobírka: 180 Kč. Platba předem na účet: 140 Kč. - ceny zahrnují poštovné i balné

Při nákupu nad 3.000,- je doprava či poštovné a balné v ČR ZDARMA, zásilky na Slovensko po předchozí dohodě.

Číslo účtu bude zasláno po ověření dostupnosti zboží, Variabilní symbol - číslo objednávky

Při platbě předem na účet v ČR je poštovné a balné 140,-Kč (pro peněženky, kasírky a manikury do celkové váhy 500g zásilky je poštovné a balné pouze 90,-Kč). Při platbě předem na účet Vás budeme kontaktovat e-mailem po obdržení Vaši objednávky, potvrdíme zda je zboží skladem a zároveň zašleme číslo účtu. Jako variabilní symbol uvádějte číslo objednávky.

V případě nevyzvednutí zboží objednatelem budou účtovány náklady skutečně vynaložené na storno objednávky.

Zákazník může bez udání důvodu vrátit kabelku, pásek či peněženku do 14 dnů po jeho obdržení a požadovat zpět peníze nebo jiné zboží kabelku, peněženku, pásek. Vrácené zboží musí být nepoškozené a nepoužívané i s originálním označením (visačky a pod.). Na přepravu zpět musí být zboží zabaleno tak,aby během přepravy nemohlo být poškozeno (pevný obal - nejlépe původní obal. Tímto ustanovením není nijak dotčeno právo na reklamaci. Poštovné a dopravné v tomto případě na vrácené zboží hradí zákazník.

Zboží je rozděleno do skupin, u jednotlivých položek jsou uvedeny základní údaje a konečná cena. Máte-li o zboží zájem, vyberte jeho variantu, zadejte počet požadovaných kusů a vhoďte ho kliknutím na tlačítko do košíku.

Vaši objednávku považujeme za závaznou. Jestliže se dodatečně po jejím odeslání rozhodnete objednávku změnit, můžete tak učinit ve lhůtě expedice e-mailem nebo telefonem.

Ve svém vlastním zájmu uveďte v objednávkovém formuláři pravdivá a přesná data, abychom Vám mohli zboží řádně a včas doručit. Dodací lhůta 5 - 10 pracovních dní.

Uvedete-li e-mailovou adresu, budete o vyřízení objednávky informováni elektronickou poštou. V ostatních případech Vás v případě potřeby budeme kontaktovat telefonem.

 Vyhrazujeme si právo odmítnout objednávku a to zejména z důvodu nemožnosti zajistit zboží - kabelky, tašky, peněženky, pásky. V takovémto případě je zákazník vyrozuměn e-mailem nebo telefonem a to ve lhůtě expedice.

 Zákazník má právo Dle §53, odst.7 občanského zákoníku, v případě jakékoli nespokojenosti se zaslaným zboží toto zboží vrátit a požadovat za ně peníze nebo jiné zboží. Toto právo má zákazník ve lhůtě 14 dnů po obdržení (převzetí) zboží. Vrácením se rozumí zaslání zboží po dohodě na adresu provozovatele. Zákazník zasílá zboží zpět na své náklady. Peníze budou zákazníkovi vráceny na jeho účet a to nejpozději do 14 dnů po fyzickém obdržení zboží. Poštovné při vrácení produktu platí kupující

Zákazník má právo na vrácení zboží bez udání důvodu pouze v případě, že vrácené zboží je nepoužité a nepoškozené v originálním obalu a s originální visačkou. Zásilky musí být baleny ve stejném stavu jako byly odeslány k zákazníkovi.

Osobní údaje zákazníků jsou chráněny před zveřejněním a jakýmkoli zneužitím, jsou používány pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem. V případě udání e-mailové adresy zákazníkem si provozovatel obchodu vyhrazuje právo zasílat zákazníkům průběžné informace o novém zboží apod. Projevené přání zákazníka tyto informace nezasílat, bude respektováno.

Objednané zboží je expedováno do několika pracovních dnů ode dne objednávky. Společně se zbožím kupující obdrží prodejní doklad ( paragon nebo fakturu). Tyto doklady je kupující povinen uschovat pro případ reklamace, stejně tak jako doklad o zaplacení zboží a doručení zboží.

Tyto dodací podmínky platí od 1.1. 2016

Reklamační řád

Provozovatel on-line obchodu stanoví pro případ reklamace vad zboží následující postup:

 I. 1) Na každé zboží se vztahuje záruční lhůta 24 měsíců.

2) Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností a užitnými vlastnostmi. II. 1) Kupující musí zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem zákazníkovi.

3) Kupující může prohlédnout zboží s náležitou odbornou péčí tak, aby zjistil veškeré vady.

II. Kupující musí oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil nebo které při odborné péči bylo možno zjistit.

IV. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na paragonu,faktuře nebo dodacím listu je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu týž den po převzetí.

V. Kupující může oznámit zjištěné vady prodávajícímu písemně na adrese prodávajícího. V oznámení může kupující uvést zjištěné vady (charakteristika, jak se projevují) a může uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje.

VI. Kupující v důsledku vady zboží může uplatnit následující nároky: - dodání chybějícího zboží - opravu zboží - přiměřenou slevu z kupní ceny

VII. K reklamaci požadujeme ve všech případech předložit paragon (faktura, dodací list) a vlastní reklamované zboží.

 VIII. V případě reklamace vad zboží, za jehož jakost převzal prodávající záruku od výrobce, mohou být vady reklamovány nejpozději do konce záruční lhůty.

IX. Reklamace se vyřizují na adrese prodávajícího, tj. KONTAKT

X. § 616 (1) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.4) (2)

Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena. (3) V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. (4) Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Od 1.2.2016 má zákazník možnost se obrátit po případném zamítnutí reklamace na ČOI (www.coi.cz) s návrhem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Uvedením názvu firmy nebo IČO zákazník prohlašuje, že objednává v rámci své podnikatelské činnosti a smluvní vztah se řídí výhradně obchodním zákoníkem

Všechny fotografie a popisy zboží jsou duševním vlastnictvím e-shopu www.kabelky.nabizi.cz a jejich kopírování a používání je zakázáno.

Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Ing.Karel Račák IČ64865517 (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou adresa:Strakonická 500, 34101 Horažďovice telefon: 606881583

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV.

Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu).

• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

• zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI.

Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

.

.

.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

------------------------------------------------------------

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

.

Oznámení o odstoupení od smlouvy

- Adresát Ing. Karel Račák, Strakonická 500, 34101 Horažďovice, IČO:64865517

.

- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

.

- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

- Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

.

.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.